Dünya Türk İş Konseyi (dtik) Hk.

Tiflis Büyükelçiliği 15.07.2010

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ (DTİK)KURULUŞU VE GENEL BİLGİ

26 Aralık 2007 DEİK ve 24 Ocak 2008 TOBB kararlarıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında kurulan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)’in kurulma amacı, yurt dışında dağınık örgütlenmiş olan başarılı, girişimci ruha sahip, Türk lobiciliğinin yurt dışında etkin olması için çaba gösteren Türk girişimcilerimizi ve uluslararası büyük güce sahip şirketlerde karar mekanizmalarının başındaki Türk profesyonellerimizi tek çatı altında toplamaktır.

Konseyin başkanı TOBB/DEİK Başkanı Sn. M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhtar Kent’tir. Dünya Türk İş Konseyi, siyasi düşüncelerin bir kenara bırakıldığı ve ortak bir payda olan yurt dışındaki Türk vatandaşı bilinciyle 5 kıtadan Türk iş dünyasını, derneklerini, vakıf ve benzeri iş dünyası örgütlerini tek bir çatı altında toplamak üzere DEİK çatısı altında kurulmuş ilk özel amaçlı konseydir.

“Dünya Türk İş Konseyi” (DTİK)’in ana ekseni, yurtdışında yerleşik Türk iş dünyası arasında ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirici faaliyetlerde bulunarak Türk lobisini yurt dışında geniş kitlelere yaymak, dünyaya yayılan, yurt dışında yerleşik bir hayat süren Türk girişimcimizin, sorunlarına tek çatı altında çözüm getirmeye çalışmak, Türkiye’nin yurt dışındaki yüksek imajının, bulunduğu konumdan daha yükseğe çıkarılmasında öncülük etmektir.

YAPISI

DTİK’in üyeleri, gerçekleştirilen DTİK’in Kurucu Genel Kuruluna yurtdışından katılan ve bölge meclis üyesi kabul edilecek kişiler (yabancı ülkelerde yerleşik Türk girişimcileri ve profesyoneller tarafından kurulmuş bulunan dernek, vakıf, federasyon ve benzeri kuruluş üyeleri, münferit girişimciler ve profesyoneller) ile TOBB Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, TOBB Konsey Başkanları, DEİK Yönetim Kurulu ve DEİK Denetim Kurulu üyeleri, DEİK Kurucu Kuruluş Başkanları ve DEİK İş KonseyiBaşkanlarından oluşmaktadır.

FAALİYETLERİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatışı altında, ana amacı "yurtdışında yerleşik Türk iş dünyası arasında ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirici çalışmalarda bulunarak, Türk lobisini yurt dışındaki imajının iyileştirilmesi ve bulunduğu konumdan daha yükseğe layık olduğu yere çıkarılmasında öncülük etmek" olan Dünya İş Konseyi, 26 Aralık 2007 tarihli DEİK Yönetim Kurulu ve 24 Ocak 2008 tarihli TOBB Yönetim Kurulu kararlarıyla kurulmuş olup, faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dünya Türk İş konseyi (DTİK), bünyesinde faaliyet göstermekte olan 5. Bölge (Afrika-Ortadoğu-Körfez, Amerika, Asya Pasifik, Avrasya, Avrupa) Komitesi bazında hız verdiği çalışmalarla, tüm dünyadaki Türk girişimcilerimize bilgi akışı sağlamaktadır.

Bur çerçevece, 2009 yılı içerisinde 6'sı bakan düzeyinde katılımın sağlandığı 10 "Yurtdışında Türk Girişimciler toplantısı" ve 2'si Bakanlıklara ziyaret şeklinde olan 20 Bölge Komite toplantısı olmak üzere toplam 27 etkinlik düzenlemiştir. DTİK faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiye www.dtik.org.tr web sitesinden ulaşılabilmektedir.

Bunun yanısıra, dünya çapında 72 ülkeden 1.500'ü aşkın Türk girişimci ve profesyonel üyemiz kendi iş profillerini oluşturarak "DTİK İletişim Platformu"na (www.dtik.org.tr) dahil olmuşlardır. Bu platformun lansmanı, DTİK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhtar Kent'in de katılımıyla 28 Mayıs 2010 tarihinde bir basın toplantısıyla gerçekleştirilmiştir.

Saygıyla duyurulur.

Tiflis Büyükelçiliği


Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:00

09:30 – 12:30 (Konsolosluk işlemlerinin kabul saatleri) 16:00 – 17:30 (Konsolosluk işlemlerinin evrak teslim saatleri)
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı tatili
7.1.2019 7.1.2019 Noel tatili
19.1.2019 19.1.2019 Vaftiz günü
3.3.2019 3.3.2019 Anneler günü
8.3.2019 8.3.2019 Uluslararası kadınlar günü
6.4.2019 9.4.2019 Paskalya bayramı
9.4.2019 9.4.2019 Şehitleri anma günü (GE)
9.5.2019 9.5.2019 Zafer bayramı (GE)
12.5.2019 12.5.2019 Aziz Andrea Yortusu
26.5.2019 26.5.2019 Milli Gün
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
28.8.2019 28.8.2019 Meryem Ana Yortusu
14.10.2019 14.10.2019 Svetitskhoveli Kilisesi Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
23.11.2019 23.11.2019 Aziz Giorgi Yortusu