Dövizle Askerlikle İlgili Yasal Değişiklikler Hakkında Duyuru

Batum Başkonsolosluğu 11.02.2016

Yeni dövizle askerlik kanununa ilişkin önemli hususlar aşağıda sunulmaktadır:

- Yeni düzenleme ile 1000 Avro’ya düşürülen dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için, “Yabancı ülkede işçi, işveren ve meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak” ve “Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olmak” şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

-Yeni yasa ile birlikte, 1000 Avro olan dövizle askerlik bedelinin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

6661 sayılı Kanunla yürürlüğe giren yasal değişikliklerle, yurtdışında yaşayan ve en az 3 yıl oturma ya da çalışma izni olan Türk vatandaşları için 6.000 Avro olan dövizle askerlik bedeli 1.000 Avroya indirilmiştir. 1000 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olan dövizle askerlik bedelinin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Ancak, Askerlik Kanununa eklenen geçici 53. maddede bu konuyabazı istisnalar getirilmiştir. Getirilen istisnalar ve hangi yükümlünün ne kadar miktarda ödeme yaparak veya ödeme yapmasına gerek kalmadan dövizle askerlikten yararlanabileceği ile ilgili bilgiler teknik detaylarıyla aşağıda verilmektedir.

a) 38 yaşını tamamlamamış ve daha önceki mevzuat çerçevesinde bir veya birden fazla taksit ödemesi yapanlar: Bu yükümlülerin, daha evvelki mevzuata göre 5112 veya 6000 Avro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarının bile 1000 Avro'nun üzerinde olması nedeniyle, Dış Temsilciliklerimize başvuru yapmalarını gerektiren herhangi bir husus bulunmamaktadır. Sözkonusu kişilerden, T.C. Merkez Bankası kayıtlarında 1000 Avro ve üzerinde ödeme yaptıkları tespit edilenlerin kesin terhis veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma işlemi yapılacaktır. Yapılan ödemelerin 1000 Avro üzerinde kalan bölümü iade edilmeyecektir.

b) 38 yaşını tamamlamamış vedaha önce hiçdövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar: Bu kişiler, dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla 1000 Avro ödeyerek başvurularını yapabilirler.

c) 38 yaşını tamamlamış ve daha önce dövizle askerlik başvurusunda bulunmuş ancak ödemelerini tamamlamadığı için dövizle askerlik kapsamı dışında bırakılanlar: Daha evvelki mevzuata göre 5112 veya 6000 Avro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarıbile 1000 Avro'nun üzerindeolanbu kişiler, başvuru tarihi itibariyle dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 (dahil) tarihine kadar başvuru yapmak suretiyle herhangi bir ödeme yapmadan dövizle askerlikten yararlanabilirler.

d) 38 yaşını tamamlamış ve daha önce hiç dövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar: Bu kişiler, dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 (dahil) tarihine kadar 1000 Avro ödeyerek başvurularını yapabilirler.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

1. Oturum izinleri aslı ve fotokopisi

2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3. T.C. Pasaportu / Pasaportları aslı ve işlemli tüm sayfalarının fotokopisi (son üç yıllık giriş-çıkış kayıtlarını gösteren pasaportlar)

4. Ülkemize giriş-çıkışlarının yer aldığı Emniyet makamları tarafından düzenlenmiş belge.

5. Fotoğraf (2 adet)

6. Yurtdışında en az üç yıllık çalışmayı belgeleyen İş yeri yazısı.

7. Başvuru dilekçesi

Gemi adamı statüsünde başvuru yapacaklar için gerekli belgeler:


a) Yabancı ülkelerde kurulu gemiyi işleten şirket tarafından düzenlenmiş en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir hizmet akdi.

b) Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı ve işlem görmüş bölümlerinin fotokopileri ( 1 adet)

c) Pasaport aslı ve işlem görmüş bölümlerinin fotokopileri (1 adet)
ç) Geminin kayıt belgesi kopyası ( 1 adet)

d) Tayfa listesi (1 adet)

e) İşveren tarafından düzenlenmiş hizmet belgesi aslı (1 adet)

f) Ülkemize giriş-çıkışlarının yer aldığı Emniyet makamları tarafından düzenlenmiş belge.

g) Son altı ayda çekilmiş fotoğraf ( 2 adet)

(Konsolosluklar; gerek duydukları takdirde, yükümlünün durumunu aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.

Ödeme:

Dövizle askerlik yararlanma şartlarını taşıdıkları Başkonsolosluğumuzca tespit edilen yükümlüler, Başkonsolosluğumuzdan alacakları iki nüsha “Döviz Ödeme Belgesi” ile ödemelerini ülkemizde bulunan T.C. Merkez Bankası veya şubelerine (en yakın Trabzon Şubesidir) peşin ve tek seferde yaparlar.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:00

09:30 – 12:30 (Konsolosluk işlemlerinin kabul saatleri) 16:00 – 17:30 (Konsolosluk işlemlerinin evrak teslim saatleri)
1.1.2019 2.1.2019 Yılbaşı tatili
7.1.2019 7.1.2019 Noel tatili
19.1.2019 19.1.2019 Vaftiz günü
3.3.2019 3.3.2019 Anneler günü
8.3.2019 8.3.2019 Uluslararası kadınlar günü
6.4.2019 9.4.2019 Paskalya bayramı
9.4.2019 9.4.2019 Şehitleri anma günü (GE)
9.5.2019 9.5.2019 Zafer bayramı (GE)
12.5.2019 12.5.2019 Aziz Andrea Yortusu
26.5.2019 26.5.2019 Milli Gün
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
28.8.2019 28.8.2019 Meryem Ana Yortusu
14.10.2019 14.10.2019 Svetitskhoveli Kilisesi Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
23.11.2019 23.11.2019 Aziz Giorgi Yortusu