Türkiye Cumhuriyeti

Batum Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışı Seçmenlerin Sandık, Gümrük Kapılarında Oy Kullanma Veya Elektronik Oylama Yöntemlerinden Hangisine Göre Oy Kullanacağına Ilişkin Duyuru , 01.03.2011

2011 yılı içinde yapılacak XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandıkta veya elektronik oylama yöntemiyle oy kullandırmanın seçim tarihi göz önüne alınarak teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanabilmesi süre yönünden olanaksız olduğundan, son gelen bilgiler ışığında belirsizliklerin devam ettiği, seçim takviminin bu belirsizliklere göre oluşturulamayacağı, süre yetersizliği dikkate alındığında, bu seçimler için seçmenlerin gümrük kapılarında oy kullanmaları gerektiğine ilişkin Resmi Gazete’nin 27.02.2011 tarihli ve 27859 (Mükerrer) sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu’nun 120 sayılı kararı ilişikte sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Tiflis Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar :

- nq0wvuyclz5yno454oj02m45YSK kararı