Türkiye Cumhuriyeti

Batum Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Duyuru , 15.03.2011

T.C.

TİFLİS BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

 

 

15.03.2011

DUYURU

 

 

 

            "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanlığı Arasında Gürcistan’da Bulunan Taşınmaz Türk Kültür Eserleri ile Türkiye’de Bulunan Taşınmaz Gürcü Kültür Eserlerinin Restorasyonuna Yönelik Protokol" taslağı ile bahsekonu düzenleme çerçevesinde restore edilmeleri öngörülen Türk ve Gürcü eserlerine ilişkin olarak Gürcü basınında yer alan haberler yakından takip edilmektedir.

 

            Büyükelçilik bu çerçevede, aşağıdaki hususların da Gürcü kamuoyunun bilgisine sunulmasını yararlı görmektedir:

 

-Taşınmaz kültür varlıklarının karşılıklı restorasyonuna ilişkin protokol taslağını nihai hale getirme çalışmaları halen devam etmektedir.

 

-Bahsekonu taslak çerçevesinde yer verilen Oşki Kilisesi’nin acil onarım ihtiyacı bulunduğu iyi bilinmektedir.

 

-Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, sözkonusu eserin anılan Bakanlık kaynaklarıyla kurtarılması için çalışmalara başlanmış; bu çerçevede, bahsekonu Bakanlık kaynaklarından aktarılan toplam 263.000 TL ödenekle  “Oşk Kilisesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Yapısal Güçlendirme Projeleri”  hazırlanmış ve sözkonusu proje için ihale sürecine girilmişti,

 

-Bununla birlikte, Gürcü tarafının 2010 yılı ortasında, sözkonusu kilisenin projelendirilme ve onarımını üstlenmeyi ve Türk tarafınca hazırlanan projenin sonlandırılmasını talep etmesi üzerine, bu talebin yerine getirilmesinin iki ülkenin ilişkilerine olumlu katkıda bulunacağı gözönünde tutularak, bahsekonu ihale sürecinin iptaline karar verilmiştir.

 

-Türkiye, başta Oşki Kilisesi olmak üzere, Türkiye’de iki ülkenin ortak kültür mirası kapsamındaki tarihi eserlerinin korunmalarına azami hassasiyet göstermektedir ve bu konuda Gürcistan’la iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde her türlü işbirliğine hazırdır.

 

            Gürcistan kamuoyuna saygıyla duyurulur.