Türkiye Cumhuriyeti

Batum Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Trafik Cezaları, 24.03.2016

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyetinde Uygulanan Trafik Cezaları ve Cezalara İtiraz Yolları

 

Cezalar:

-Trafik kontrolünde alkollü olduğu tespit edilen sürücünün araç kullanması 6 ay süreyle yasaklanır. Yasaklı dönemde, araç kullanırken tekrar yakalandığında 1.000 Lari ilave para cezası verilir ve araç kullanma yasağı 1 yıl artırılır. Aynı suçun tekrarı halinde para cezası 1500 Lari daha artırılır.

-Uyuşturucu veya psikotrop maddeye bağlı sarhoşluk halinde araç kullanırken yakalanan ya da uyuşturucu veya psikotrop sarhoşluğunun tespit edilmesi için gereken kontrolü yaptırmaktan kaçınan kişinin araç kullanması 3 yıl süreyle yasaklanır.

- Araç kullanma sırasında araca, yola, yük veya diğer malvarlığına ya da insan vücuduna zarar verildiği durumda 3 yıl süreyle araç kullanma yasağı konulur ve 1000 Lari para cezası verilir. Ayrıca, 15 güne kadar tutuklama olabilir.

- Polis memuru, elinde yeterli gerekçe olduğu durumda, alkollü sürücünün araç kullanmasına izin vermez. Kuralı ihlal eden kişi alkol kullandığını kabul ettiği ve tutanağı imzaladığı durumda, idari ceza olay yerinde kesilir, itiraz halinde alkol testi yapılır. Test sonucunda şoförün alkollü olduğu tespit edilirse, alkol testi sonuçlarını içeren idari ceza tutanağı düzenlenir. Alkol kullanmadığını iddia eden kişi, tutanak düzenlendiği saatten itibaren en geç 2 saat içerisinde hastanede alkol testi yaptırabilir ve alacağı raporla ilgili polis merkezine itirazda bulunabilir.

- Hız ihlali suçunun yerel, şehirlerarası ya da düzenli olarak uluslararası yolcu taşımacılığı yapan sürücü tarafından işlenmesi halinde 200 Lari para cezası verilir. Hız ihlali sonucunda araç, yol, yük ya da başka yapıya, diğer malvarlığına ya da insan vücuduna hafif zarar verilmesi halinde ayrıca 1 yıl süreyle araç kullanma yasağı uygulanır.

-Hız limitinin 15 km/s aşılması durumunda 300 Lari para cezası ve kural ihlali sonucunda trafik kazası durumunu yaratan ya da trafiği engelleyen ortam söz konusu olduğunda 250 Lari ilave para cezası kesilir. Yasa ihlali sonucunda araç, yol, yük, yol ya da başka yapı, diğer malvarlığı ya da insan vücuduna hafif zarar verildiğinde 1 yıl süreyle araç kullanma yasağı uygulanır.

-Polisin vereceği işaretlere uyulmaması, kırmızı ışıkta geçilmesi, yasak işaretine uyulmaması, hatalı sollama yapılması, kavşak ve demiryolu geçitlerinden hatalı geçilmesi halinde 50 Lari para cezası verilir ve ihlalin 1 yıl içerisinde tekrar işlenmesi durumunda 100 Lari ilave para cezası verilir.

- “Park yasaktır” ve “durmak yasaktır” gibi yasak işaretlerine uyulmaması, ayrıca park-durma kurallarıyla öngörülen diğer kuralların yerine getirilmemesi halinde 10 Lari para cezası kesilir. Trafik kazası ya da trafik tıkanıklığı gibi trafik engellemesine sebebiyet verilmesi durumunda 200 Lari para cezası uygulanır. Sözkonusu ihlaller sonucunda yol, yük ya da başka yapı, diğer malvarlığı ya da insan vücuduna hafif zarar verilmesi halinde 250 Lari para cezası verilir.

-Araç hareket halindeyken şöför ya da yanında oturan yolcunun kemer takmaması durumunda 40 Lari ceza kesilir.

-Araç kullanırken cep telefonu kullanılması halinde 10 Lari para cezası kesilir.

- Batum sınırlarında bulunan park yerlerinde, belediye tarafından belirlenen ücret ödenmeksizin aracın park edilmesi halinde 10 Lari para cezası kesilir. Kesilen cezalar süresi içinde ödenmediği takdirde cezaya 150 Lari gecikme faizi eklenir. Gecikme faizi eklendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde para cezası ile gecikme cezasının ödenmemesi durumunda, para cezası ile gecikme cezasını karşılamak amacıyla Gürcistan mevzuatında belirlenen kurallar çerçevesinde taşıtın satışı gerçekleştirilebilir.

-Kural ihlali sebebiyle taşıt ön camına konulan, görülebilir/tanınabilir ceza makbuzunu almadan ceza yazısı araç üzerinde olduğu halde hareket edilmesi 50 Lari para ilave cezasına çarptırılmaya yol açar.

- Araçtan, izmarit, çöp atılması, yol kenarına çöp, araç lastiği v.b. çöplerin atılmasının cezası 80-500 Lari aralığındadır.

İtiraz Yolları:  

-Kişi, ceza tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde ilgili makamlara itiraz edebilir. Tutanak tarihinden itibaren 30 gün içerisinde para cezasının ödenmemesi halinde (ödeme 1 gün bile geç yapılsa) cezalar katlanarak artmaktadır.

- Acara Özerk Cumhuriyeti sınırları içinde alınan trafik cezaları için itiraz dilekçelerinin Başkonsolosluğumuz aracılığıyla ilgili polis birimine iletilmesi mümkündür (Polis yetkilileri ricamız üzerine bu yönteme onay vermişlerdir). Örnekleri ekte sunulan dilekçelerin doldurup imzalandıktan sonra 10 günlük süre aşılmayacak şekilde Başkonsolosluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir. Şahsen teslim mümkün olmadığı takdirde ıslak imzalı dilekçelerin başka kişi ya da kurumlarca Başkonsolosluğumuza iletilmesi mümkündür. Dilekçelere ceza makbuzu, nüfus cüzdanı/pasaport ve ehliyet fotokopileri eklenmelidir.

- Yapılan itirazlar olumlu sonuçlanmadığı takdirde yargı yolu açılmaktadır. Yargı yolunun tercih edilmesi halinde Başkonsolosluğumuz vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmelerde bulunacaktır.

Konuyla ilgili olabilecek soru, görüş ve önerilerinizi Başkonsolosluğumuza 0 312 218 60 43 (Ankara Hattı), 0 466 213 15 00 (Artvin Hattı) ve 00 995 422 25 58 00 (Gürcü Hattı) ileconsulate.batumi@mfa.gov.tr e-posta adresinden iletebilirsiniz.

Değerli vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Batum Başkonsolosluğu