Türkiye Cumhuriyeti

Batum Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 07.05.2015 Tarihli Yazısı İle Eki, Yolcuların Gümrük Kapılarında Mağduriyet Yaşamamalarını Teminen Hazırlandığı Bildirilen "gümrük Kapıları Yolcu İşlemlerine İlişkin Duyuru Metni" , 21.05.2015

İlgili Dosyalar :

- gümrük duyuru.pdf