Türkiye Cumhuriyeti

Batum Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gürcistan'dan Ülkemize Araç Getirilmesi , 04.01.2017

Gürcistan’dan Türkiye’ye turistik kolaylıklar kapsamında ve kişisel kullanıma mahsus araç getirilmesine imkan tanıyan yasal değişikliklere ilişkin Başkonsolosluğumuzca gerekli bilgilendirmeler yapılmıştı.

Batum’da bulunan bazı kişi ve şirketlerce muhtelif (gayrıhukuki) vaat ve yöntemlerle, sözkonusu mevzuattan yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlarımıza aracılık yapıldığı, nihayetinde ise vatandaşlarımızın maddi kayba ilave olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve adli birimlerimiz nezdinde müeyyidelere maruz kaldığına dair son zamanlarda Başkonsolosluğumuza ulaşan şikayetlerde artış görülmektedir.

Ülkemize araç götürebilmek için, Türkiye’ye araçla giriş tarihinden geriye doğru 365 gün içinde en az 185 gün Gürcistan’da oturum belgesine sahip olarak bulunmuş olmak gerektiği tekrar hatırlatılmaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.